Na co si dát pozor při výměně oleje

Zpět na další články na ELVEautomotive.cz >>>

Jak často se olej mění

Olej se v osobním autě mění v intervalu daném výrobcem automobilu, ale prakticky se stanovuje interval mezi 10 000km – 15 000km.

Jaký olej použít

Správný typ motorového oleje, který se má použít, je uveden v návodu od výrobce automobilu.

Jak při výměně postupovat

  • Před výměnou oleje je nutné mít vypnutý motor, zabezpečit auto proti pohybu a zajistit, aby bylo ve vodorovné poloze.

  • Odšroubujte olejové víčko, aby se při vypouštění nevytvořil podtlak, který by nedovolil oleji vytéci.

  • Pod autem na vaně motoru najdete výpustní šroub, umístěte pod něj nádobu na vyjetý olej a vypusťte olej. 

  • Společně s výměnou oleje se mění i olejový filtr. Vyměňte ho za nový.

  • Zašroubujte zpět výpustní šroub.

  • Nalijte nový olej. Hladinu oleje kontrolujte průběžně olejovou měrkou.

  • Po dolití nového oleje našroubujte zpátky olejové víčko.

  • Nastartujte motor, po chvíli vypněte a zkontrolujte, jestli je hladina oleje v mezích.

  • Zkontrolujte, jestli olej neuniká kolem výpustního šroubu a v blízkém okolí olejového filtru.

  • Nepodceňte evidenci výměny oleje a opatřete automobil štítkem o další výměně oleje např. zde.

Další články na ELVEautomotive.cz >>>